จองโต๊ะเดอะ ศาลา

image_article

เดอะ ศาลา

ภัตตาคารหลักของเรา ที่ที่ซึ่งสิ่งเดียวที่จะยอดเยี่ยมเหนือกว่าอาหารและบริการชั้นยอดของเราก็เห็นจะเป็นวิวทัศนียภาพอันสวยงามของร้าน

ชมเมนูอาหาร

ชมเมนูไวน์

จองโต๊ะ

* ราคาไม่รวมภาษีและค่าบริการ

เพื่อการจองกิจกรรมอื่นๆ กรุณาแจ้งพนักงานต้อนรับเมื่อเดินทางถึงที่ไร่
กลับสู่วันพักผ่อน